Profiteer nu van 30% korting op je volgende cursus! Couponcode
Profiteer nu van 30% korting op je volgende cursus!
  • Hidden

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of gebruik te maken van de informatie en diensten die via deze website worden aangeboden, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

CineSud is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van een van onze diensten mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van CineSud. Er kunnen tevens geen rechten worden ontleend aan de informatie die via onze kanalen verkregen wordt. Hoewel wij ons inspannen om je van juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te voorzien. CineSud is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden in de informatie die via haar diensten verkregen wordt.

Informatie van derden

Indien verwezen wordt naar informatie of bronnen van derden, aanvaarden wij op geen enkele wijze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dit materiaal.

Intellectuele eigendomsrechten

Op de content die via CineSud en haar diensten verkregen worden of inzichtelijk zijn, rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is niet toegestaan (delen van) deze verder openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Heb je vragen over content of wil je deze gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Om u van wijzigingen van de algemene voorwaarden en disclaimer op de hoogte te brengen, noteren wij onderaan deze pagina’s altijd de datum waarop deze documenten zijn opgesteld.

Geschillen

Op deze voorwaarden en overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De disclaimer is voor het laatst aangepast op 15 december 2017.