Profiteer nu van 30% korting op je volgende cursus! Couponcode
Profiteer nu van 30% korting op je volgende cursus!
  • Hidden

Algemene Voorwaarden

Mocht je naar aanleiding van de algemene voorwaarden nog vragen hebben, neem dan eens een kijkje bij onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Cinecademy is een initiatief van Stichting CineSud. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die CineSud aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen CineSud en jou. CineSud behoudt zich het recht voor algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Mocht dit gebeuren, dan ontvang je hierover bericht. Door gebruik te maken van de diensten van CineSud stem je in met de algemene voorwaarden.

Cinecademy

Cinecademy is het online leerplatform van CineSud. Via de website kunnen online courses worden aangeschaft, hulpmiddelen worden gedownload en academy-video’s worden bekeken. Om gebruik te maken van het platform is registratie vereist.

Kosten

Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. U ontvangt digitaal een factuur voor uw administratie. Wanneer je een online course aanschaft, heb je hiertoe levenslang toegang. Ook kun je de course op elk moment onderbreken of weer voort zetten.

Garantie

CineSud vindt het belangrijk dat je tevreden bent met de kwaliteit die aangeboden wordt via cinecademy.nl. Wanneer je niet tevreden bent, garanderen we je een redelijke tegemoetkoming of terugbetaling van de kosten. Neem in dit geval contact met ons op.

Gebruik

Het is niet toegestaan de online courses en ander via cinecademy verkregen materiaal verder te verspreiden of delen. Indien je de content wilt gebruiken voor bijvoorbeeld onderwijs of groepsverband, neem dan contact met ons op.

Licentie

Als je content deelt via een van de diensten van cinecademy (bijvoorbeeld op het forum of via een enquete), dan geef je cinecademy/CineSud een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor (communicatieve) doeleinden voor haar diensten te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Op de content die via cinecademy en haar diensten verkregen worden of inzichtelijk zijn, rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is niet toegestaan (delen van) deze verder openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Heb je vragen over content of wil je deze gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Aansprakelijkheid

CineSud is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van een van onze diensten mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van CineSud. Er kunnen tevens geen rechten worden ontleend aan de informatie die via onze kanalen verkregen wordt. Hoewel wij ons inspannen om je van juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te voorzien. CineSud is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden in de informatie die via haar diensten verkregen wordt.

Privacy

CineSud hecht groot belang aan de privacy van jou. Wij behandelen je persoonsgegevens daarom vertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden enkel gebruikt om je lidmaatschap of aanmelding voor een event mogelijk te maken en om in dit verband met je te communiceren. Wij zullen de gegevens nooit doorspelen naar derden.

Licentie

Als je content deelt via een van de diensten van CineSud (bijvoorbeeld op het forum, onderaan een artikel of via een enquête), dan geef je CineSud een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor (communicatieve) doeleinden voor haar diensten te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Op de content die via CineSud en haar diensten verkregen worden of inzichtelijk zijn, rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is niet toegestaan (delen van) deze verder openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Heb je vragen over content of wil je deze gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Gebruik

Wij gaan ervan uit dat bij het gebruik maken van een van onze diensten je je committeert aan de algemeen beschaafde gedragsregels en je respectvol opstelt.

Klachten

CineSud doet er alles aan om kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar te zijn voor jou en anderen. Zo streven we naar een optimale tevredenheid. Mocht je desondanks toch een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk via onze contactpagina. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na ontvangst behandeld.

Geschillen

Op deze voorwaarden en overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 20 juli 2020.